ระบบขอกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการออนไลน์

ONLINE ACADEMIC TITLE APPLICATION SYSTEM (OATAS)

 • สำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และนักวิจัย ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษ สังกัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • อาจารย์พิเศษ สังกัดสถาบันสมทบ:
  • โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
  • โรงพยายาลพระปกเกล้าจันทบุรี
  • โรงพยาบาลชลบุรี
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

รายละเอียดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (โดยไม่ต้องล็อกอิน)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามสถานภาพของท่าน

FLOW CHART ขั้นตอนการใช้ "ระบบขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์"